Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Common server ports

Here's a list of standard ports to use for common server processes and services:

Port Process/Service
21 FTP
22 SSH
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
80 HTTP
110 POP
119 NNTP
143 IMAP
443 HTTPS
465 Secure SMTP
585 Secure IMAP
587 SMTP alternate - Use if port 25 is blocked by the ISP
993 IMAP4 over SSL
995 Secure POP3
1433 MSSQL
2082 cPanel TCP inbound
2083 cPanel SSL TCP inbound
2086 WHM TCP inbound
2087 WHM SSL TCP inbound
2089 cPanel license TCP outbound
2095 Webmail TCP inbound
2096 Webmail SSL TCP inbound
3306 MySQL
3389 RDC - default Remote Desktop
5224 Plesk license
8080 HTTP - alternate port (also a Tomcat port)
8425 Horde
8443 Plesk
9876 SCP License
9999 SCP

Liên quan đến cộng đồng

PabloMacaluso's Avatar
Open Ports on Dedicated Server

1 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

juneracer's Avatar
android email will not send...

5 Câu trả lời

Last posted over 2 years ago.

martinmmps's Avatar
How Do You Port via Cpanel Or ssh

2 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

sgdhande's Avatar
Go Daddy Firewall setup

1 Câu trả lời

Last posted about 1 year ago.

Grixed's Avatar
Ports blocked

3 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng