Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Có hạn chế nào về nội dung tôi có thể giữ trên tài khoản máy chủ riêng ảo của tôi không?

Miễn là các tài liệu không vi phạm các quy định ghi trong thỏa thuận giấy phép, bạn có thể tải lên bất kỳ loại nội dung nào vào tài khoản Máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.