VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Có hạn chế nào về nội dung tôi có thể giữ trên tài khoản máy chủ riêng ảo của tôi không?

Miễn là các tài liệu không vi phạm các quy định ghi trong thỏa thuận giấy phép, bạn có thể tải lên bất kỳ loại nội dung nào vào tài khoản Máy chủ riêng ảo (VPS) của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?