Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Color your emails based on rules

You can highlight your Workspace emails in different colors based on rules or filters. This makes it easy for you to notice important emails and organize your inbox.

Note: You can assign only one color to each email.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. From the Settings menu, click Message Highlighting.
  3. Click Add New.
  4. Select the rule based on one of the email's fields, enter the value to activate the highlight when present in that field, select its color, and then click OK.

To change a highlighting rule's priority, click the up or down arrow next to the rule.

To edit or delete a message highlighting rule, from the Actions column, click Edit or Delete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.