Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

So sánh các kế hoạch tiếp thị qua email cho các email khuyến mại

Tiếp thị qua email và email khuyến mại là một trong những cách tiết kiệm nhất cho bất kỳ doanh nghiệp nào để kết nối với khách hàng. So sánh các gói và giá khác nhau được cung cấp bởi tiếp thị qua email GoDaddy.

Xem gói Khởi động tiếp thị qua email đi kèm với Cửa hàng trực tuyến , Trình dựng websiteWordPress .

Bạn không thấy gói phù hợp với mình? Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng , chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đáp ứng nhu cầu của bạn.


    Xem thêm thông tin