Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

So sánh các gói

Website Builder của GoDaddy cung cấp bốn gói khác nhau - bao gồm gói Thương mại điện tử với Cửa hàng trực tuyến.

So sánh các gói và giá cả .

Lưu ý: Bạn không biết rõ mình đang có gói nào? Hãy tìm sản phẩm của bạn.

Thông tin thêm