Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Compare Web Design Service plans

GoDaddy's Web Design plans cover everything from a single-page "online business card" to a multiple-page, full-featured online storefront powered by WooCommerce. Call us at (480) 366-3344 for a free consultation, or see the table below to find what works best for you.

Note: Not sure which plan you have already? Find your product.

Feature Starter Site Standard Site Premium Site Standard Store
Premium Store
Pages/products included with one-time build fee 1 page
(Single, long scrolling page)
Up to 4 pages (In the UK, up 10 pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 10 pages
For additional content, call us for a quote.
Up to 100 products and up to 7 core pages (In the UK, up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Up to 25 simple products and up to 7 core pages (In the UK, up to 100 product SKUs and up to 10 core pages)
For additional content, call us for a quote.
Platform WordPress WordPress WordPress GoCentral Online Store WordPress + WooCommerce
Domain name
(First year - free)
Office365 starter email account
(First year - free)
SSL Certificate
(First year - free)
PWS Owner's Manual
Video Training Hub
Copywriting

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.