Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Compress files in Plesk hosting

You can ZIP together multiple files to create a single file. This is also known as "compressing" or "archiving" files.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click the File tab.
  5. Select the files you want to use, click More, and then click Add to archive.
  6. Enter the Archive file name, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.