Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Compressing Files in Online Storage

By compressing or zipping files in Online Storage, you can minimize the amount of storage space that your files use. You also minimize the size of outgoing email message attachments or files you are downloading.

Note: Compressed files are stored with a .zip extension.

To Compress Files

 1. Log in to Online Storage.
 2. Locate and select the files you want to compress.

  Note: Select multiple files by pressing and holding the CTRL key, and then clicking individual file names you want to select.

 3. Right-click the file, and then select Zip/Compress.
 4. In the Zip Files window, complete the following:
  Save Zip archive as:
  Enter a name for the compressed files.
  Download
  Select this option to download the compressed files immediately.
  Save in Online Storage
  Select this option to save the compressed files in Online Storage.
  Send as email attachment
  Select this option to email the compressed files.
  To send the compressed files as an email attachment, complete the following:
  To
  Enter the email address of the persons to whom you want to send the file.
  Subject
  Enter a subject line for the email message.
  Comment
  Enter any comments or message that you want to include in the email message.
 5. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.