Configure Apache Virtual Hosts

If you plan to use Apache to host your websites on your Cloud server, you should make sure to set up your Apache Virtual Hosts. This will allow you to assign a domain to the right directories on your server.

There are several ways to set up Apache Virtual Hosts on your Cloud server, depending on which version of Linux you are using.

Linux Version Guide
Ubuntu Configure Apache Virtual Hosts - Ubuntu
CentOS 6 Configure Apache Virtual Hosts - CentOS 6
CentOS 7 Configure Apache Virtual Hosts - CentOS 7
Arch Linux Configure Apache Virtual Hosts - Arch Linux
Debian 7 Configure Apache Virtual Hosts - Debian 7

Next steps

Once you set up your Apache Virtual Hosts, you are ready to upload your site or start installing applications for building sites. A great place to start is Installing WordPress.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.