Configure my SSL certificate to work with the Web Access Firewall (WAF)

If you are on an Express, Deluxe, or Ultimate Website Security plan, we provide HTTPS support to your website as part of your Web Access Firewall (WAF). You can also use a custom certificate (EV, OV, or Wildcard) in addition to the one provided with just a few simple steps.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click on HTTPS/SSL.
  HTTPS/SSL
 3. Click on Upload Certificate.
  Upload Certificate
 4. Provide a copy of your private key (.key) and certificate (.crt) files.
  CSR and Private Key
 5. Click Save

It can take up to 10 minutes after saving your certificate for the SSL to activate on the WAF.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.