Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Configure SiteLock SMART scans on Managed and Fully Managed servers

Note: As of June 1, 2017, Malware Removal is no longer available for purchase by GoDaddy customers. For our latest security product, please check out Website Security.

By default, SMART is set up on your Managed or Fully Managed server. However, its default configuration does not remove malware for you automatically; using these instructions you can change that.

 1. Log in to Malware Removal.
 2. Go to the Settings tab.
 3. Go to the Download Settings tab.
 4. Make changes to the following fields:
  Field New Value
  Select a speed... Select Fastest.
  Maximum Download Time Select 120.
 5. Click Submit.
 6. Go to the SMART Settings tab.
 7. Select Yes, remove malicious code automatically, and then click Submit.

If there are sections of your website you don't want SMART to scan, click Manage Exclusions and configure those options.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.