Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Cisco ASA 5505 Firewall Access Rules

To Configure Cisco ASA 5505 Firewall Access Rules

 1. In a Web browser, navigate to: https://[your firewall management IP address] (You might receive a number of security certificate warnings. Accepting the certs and and saving them as Trusted avoids warnings in the future).

  Note: Depending on which Cisco ASDM version you have, several options might display. If so, click Run ASDM Applet.

 2. When prompted, type your server User name and firewall password. Click OK. You will be prompted to login twice.

  Note: Your browser must have Java enabled and allow pop-ups from your firewall management IP.

 3. In the Device Manager toolbar, click Configuration.
 4. Click the Security Policy icon in the left menu.
 5. Click the Access Rules tab.
 6. Make the necessary configuration changes.
 7. Click Apply.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.