Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Cisco ASA 5505 Firewall NAT Rules and Interfaces

You can access your firewall via SSH if you want to configure interfaces and NAT rules on it.

To Access Your Firewall

  1. Access your server's firewall via SSH using its IP address.
  2. Log in to it using its username and password.
  3. Issue the en command, and then re-enter the firewall's password.

After accessing your firewall, you can use Cisco's documentation for the following:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.