Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Email with nopCommerce

Here's the Lowdown: Using nopCommerce, you can configure the Mail Settings to send email to your customers.

To Configure Your nopCommerce Mail Settings

 1. Login to your nopCommerce administrator panel.
 2. Click Configuration.
 3. Click Mail Settings.
 4. Complete the following fields:
  Store Admin Email
  Your email address.
  Store Admin Email Display Name
  The name to display on your email.
  Host
  relay-hosting.secureserver.net
  Port
  25
  User
  Your full email address.
  Password
  Your email account password.
  Enable SSL
  Do not enable this option.
  Use default credentials
  Do not enable this option.
 5. Click Save.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. All registered trademarks are the property of their respective owners in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.