Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Intuit QuickBooks to Accept Automatic Logins

You can configure Intuit® QuickBooks® to accept automatic logins from the Quick Shopping Cart Web Connector.

To Configure QuickBooks to Accept Automatic Logins

  1. Open QuickBooks
  2. From the main menu, select Preferences from the Edit menu.
  3. In the Preferences dialog box, select the Company Preferences tab.
  4. Select Integrated Applications.
  5. Select Exchange Data with Web Services, and then click Properties. Make sure that the "Allow this application to login automatically" option is selected.
  6. Select Quick Shopping Cart Web Service, and then click Properties. Make sure that the "Allow this application to login automatically" option is selected.

For more information about using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.