Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Mail Settings to Send Mail From Our Servers

To send mail out from our servers on your dedicated or Virtual Private Server (VPS), you need to set your outgoing mail server to the one specified in the Hosting Control Panel. For more information about finding your mail server name, see Find your email relay server

For more information about configuring your mail settings, see the product documentation for your chosen mail client.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.