Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring multiple accounts in Intuit QuickBooks

After you have set up one Quick Shopping Cart account, you can add additional stores to your Intuit QuickBooks Integration setup. For information on setting up the initial Quick Shopping Cart account with QuickBooks, see Using the QuickBooks Web Connector.

Note: Since you downloaded the Web Connector to configure QuickBooks with the first Quick Shopping Cart storefront, do not download the QuickBooks Web Connector again.

To Add Additional Accounts to Your QuickBooks Integration Setup

  1. Close the QuickBooks Web Connector if it is running.
  2. Click the link to download the configuration file again.
  3. Click No to create a duplicate Web service.

Note: Quick Shopping Cart account.

For more information on using QuickBooks, refer to the QuickBooks Quick Start Guide.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.