Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Smarthost on Windows Severs Using IIS SMTP

To configure Smarthost on your windows server using IIS SMTP:

Note: These instructions only apply to servers running IIS6.

  1. Log in to your Windows Server Remote Desktop as "administrator"
  2. Click on Start.
  3. From the Administrative Tools menu, select Internet Information Services (IIS) Manager.
  4. In the IIS Manager window, right-click on the Default SMTP Virtual Server and select Properties.
  5. Select the Delivery tab and click on Advanced.
  6. In the Smart Host field, enter your server's email relay server (more info).
  7. Click OK and close IIS.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.