Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Configuring taxes

Online Store lets you configure how you collect tax payments. You have the option to choose your customers' tax percentage by country or region and, in some cases, by state or province as well. In most cases, this option only needs to be set one time.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Go to the Settings tab and click Tax.
 3. To change from the default (No Tax), click Edit to open the Add Tax Rate window.
 4. Select a Country/Region — the list contains more than 200 countries.
 5. To match the tax set up of a particular location, Online Store offers you two choices:
  In State/Province menu: Result
  Choose All States/Provinces Applies a tax rate at the country/region level
  Choose any State/Province Applies a tax rate at the state/province level

  See Step 7 to apply a national and state/province tax.

 6. Enter a Tax rate for the location. (You can set a different rate for each location you add). You also can select My prices already include tax for individual tax locations.
 7. Click Save to apply the location's settings and return to the Taxes window.
 8. To apply a second tax rate, for example one for a Country/Region and another for a State/Province, click Add tax location above the first tax.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.