Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring the SMTP Relay Server on Your Linux Server Using cPanel

Note: Before configuring your SMTP relay server, check the Hosting Control Panel to see which mail server you should use. For more information, see Find your email relay server.

To Configure the SMTP Relay Server

  1. Log in to WHM (http://[your server's IP address]:2087).
  2. Click Service Configuration.
  3. Click Exim Configuration Manager.
  4. In the Mail section, next to Smarthost support, select the blank text field option, and then enter your server's relay mail server (more info).
  5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.