Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Configuring Your FrontPage Forms to Use Our Form Mailer

By default, Microsoft FrontPage® uses FrontPage Server Extensions for your website's forms. However, you can easily configure your forms to use our form mailer instead, so you no longer need to use FrontPage Server Extensions, which Microsoft stopped supporting in 2004.

To Configure Your FrontPage Forms to Use Our Form Mailer

 1. Open your FrontPage site in FrontPage.
 2. Right-click your form, and then select Form Properties.
 3. Select Send to other.
 4. Click Options.
 5. In the Action field, enter coolexample.com/gdform.php, where coolexample.com is your hosting account's primary domain name.
 6. Click OK.
 7. Click Advanced.
 8. Click Add... to add each of the following, and then click OK:
  • Your email:
   • Name — Enter Email.
   • Value — Enter your email address.
  • The redirect page:
   • Name — Enter Redirect.
   • Value — Enter the URL you want visitors to see after submitting their form.
  • The form email's subject:
   • Name — Enter Subject.
   • Value — Enter the subject line you want to receive.
 9. Click OK.
 10. Publish your site using What is FTP?.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.