Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Cổng máy chủ thông thường

Dưới đây là danh sách các cổng tiêu chuẩn để sử dụng cho các quy trình và dịch vụ máy chủ thông thường:

Cổng Quy trình / Dịch vụ
21 FTP
22 SSH
23 Telnet
25 SMTP
53 DNS
80 HTTP
110 POP
119 NNTP
143 IMAP
443 HTTPS
465 SMTP bảo mật
585 IMAP bảo mật
587 SMTP thay thế - Sử dụng nếu cổng 25 bị ISP chặn
993 IMAP4 qua SSL
995 Bảo mật POP3
1433 MSSQL
2082 cPanel TCP đến
2083 cPanel SSL TCP đến
2086 WHM TCP gửi đến
2087 WHM SSL TCP đầu vào
2089 Giấy phép cPanel TCP gửi đi
2095 Webmail TCP gửi đến
2096 Webmail SSL TCP đến
3306 MySQL
3389 RDC - Máy tính từ xa mặc định
5224 Giấy phép Plesk
8080 HTTP - cổng thay thế (cũng là cổng Tomcat)
8425 Horde
8443 Plesk
9876 Giấy phép SCP
9999 SCP