Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connect external destinations to my account

If you have a Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Amazon S3 account, you can connect these external destinations to your Dashboard and upload your backups to those locations.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and then click Settings.
  4. Navigate to 3rd Party Services.
  5. In the External backups section, click a button to connect to your Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Amazon S3 account.
  6. Log in to the service that you clicked and approve our access request.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.