Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Connect lists to your signup form

You can connect specific lists to your signup forms, so that your new subscribers get placed exactly where you want them. This can also help to categorize and organize your subscribers by where they have signed up.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. While editing your signup form, click the Add a list menu.
  3. Select the subscriber list where you want your new subscribers to go.
    webformlist
  4. You can add more than one list, if you'd like. Just click on Add a list again, and select another list.

Your list changes are saved, automatically, as you make them.

If you don't connect any list, all new subscribers who sign up through this form will be added to the All list, only. If you connect more than one list, those lists will appear as checkbox options on your final form.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.