Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Connect Microsoft SQL Server Web or Standard with Plesk

If you're trying to add MS SQL Web or Standard to your server, you can configure Plesk to recognize the SQL Server installation.

  1. Log in to Plesk.
  2. Click the Server tab.
  3. Under Applications & Databases, click Database Servers.
  4. Click Add Database Server.
  5. Make sure that Microsoft SQL Server is selected in the drop down menu for Database server type.
  6. In the Host name or IP address field, enter localhost.
  7. Check the box next to Use this server as default for Microsoft SQL Server.
  8. In the Authentication field, enter your admin username and password for SQL Server.
  9. Click OK.

SQL Server Express is now added to your Plesk configuration.

Next steps

You can now create databases directly through Plesk.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.