Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Connect my domain to Wix


If you built your website using Wix and you want to use your GoDaddy domain name with it, you'll need to connect your domain to your website.

Note: You do NOT need to transfer your domain in order to use it with Wix. It's easier to simply connect your domain, as you'll avoid the complications and wait time it can take to make a transfer.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, next to your domain, click Use My Domain.
  3. Click the Connect button under Connect to an existing site.
  4. Under Websites, click on Wix:
  5. Click on Wix

  6. Click the Connect Domain button.

Follow the steps that appear on-screen to connect your domain to Wix. We'll walk you through the process and do all the heavy lifting for you. If you need further assistance, see Wix's guide to connecting a GoDaddy domain to your site using Wix nameservers.

Note: It may take 24-48 hours for your domain to forward to an existing site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.