Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Connect my domain to WordPress


If you built a site using WordPress and you want to use your GoDaddy domain name with it, you'll need to connect your domain to your site.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the Domains Settings page.
  2. On the Domains Settings page, next to your domain, click Use My Domain.
  3. Click the Connect button under Connect to an existing site.
  4. Under Websites, click on WordPress:
  5. Connect to WordPress

  6. Under WordPress blog URL, type your WordPress site's URL (e.g. "http://www.coolexample.wordpress.com") in the field provided, and click Next.
  7. Click Finish.
  8. When visitors enter your domain name into their browser, they will now be redirected to your WordPress site.

    Note: It may take 24-48 hours for your domain to forward to an existing site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.