Connect my site to my Facebook business page

Add or connect your Website Builder home page to a new or existing Facebook business page — and have it include your site's business name, street address, and web address. Connecting your site with your Facebook business page lets you manage multiple social sites from one location.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Open your site.
  • For Websites + Marketing: Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  • For Digital Marketing: Scroll down to Online Marketing and select Manage next to the site you want to change.
 3. Open Facebook.
  • For Websites + Marketing: In your Dashboard, select Marketing > Facebook.
  • For Digital Marketing: In your Dashboard, select Social & Listings > Facebook.
 4. Select Connect with Facebook and follow the prompts.
 5. Nếu chưa kết nối với Facebook, bạn sẽ phải đăng nhập.

  Lưu ý: Có thể bạn cũng sẽ được yêu cầu cho phép GoDaddy truy cập vào trang doanh nghiệp trên Facebook.

 6. If you have an existing Facebook business page, you'll be able to choose it — or decide to create a new Facebook business page.
 7. Bạn sẽ thấy một loạt các trang yêu cầu bạn xem lại và xác nhận thông tin. Điền vào các trường và tiếp tục cho đến khi trang doanh nghiệp trên Facebook hiển thị hình ảnh và thông tin chính về trang của bạn.
  trang doanh nghiệp cập nhật hoặc mới trên Facebook

  Lưu ý: Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi tạo trang, truy cập vào Facebook để tạo trang mới bằng cách thủ công.

Next steps

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.