Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connect my webmail and Online Storage accounts

You can connect your Workspace webmail and Online Storage accounts. This lets you switch between the applications using the header tabs labeled Email and Files, while in webmail.

  1. In your Workspace account, click View Files, to see your Online Storage accounts.
  2. Click the user name of the account you want to use.
  3. In the Associated Email Address field, select the Workspace email address you want to connect to this Online Storage account.
  4. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.