Connect or add my site to Facebook business page

You can connect (add) your GoCentral home page to a new or existing Facebook business page — and have it include your site's business name, street address, and web address. Adding the page saves you the trouble of manually creating the page in Facebook itself.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. If you haven't done so already, you'll need to publish your site so your Facebook business page will reflect your most recent information.
  before starting publish your site
 3. Click the GoCentral Dashboard button, find the Facebook "card," and click Connect.
  conect to Facebook
 4. If you're not already connected to Facebook, you'll need to sign in.

  Note: You may also be asked to allow GoDaddy to access your Facebook business page.

 5. If you have an existing Facebook business page, you'll be able to choose it — or decide to create a new Facebook business page.
 6. You'll see a series of pages asking you to review and confirm your information. Fill in the fields and continue until your Facebook business page displays your site's main image and information.
  new or updated Facebook business page

  Note: If you run into any issues creating a page, go to Facebook to manually create a new page.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.