Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connect remotely to databases

Connecting remotely to a database lets you manage it using tools like MySQL Query Browser, MySQL Workbench, or Microsoft SQL Server Management Studio Express.

If you want to connect remotely to a database, you must enable Direct Database Access when setting it up1 — you cannot enable it later.

Note: Direct database connections do not support secured (SSL) connections.

Application Settings

Applications that connect remotely to databases use similar settings. You can find database's specific information using View my database details in Web & Classic Hosting.

Field What to enter...
Host Name or Server Your database's host name
Port MySQL: 3306
MS SQL: 1433
Username The database user's username
Password The database user's password
Database The name of the database

1 Free Web Hosting accounts cannot enable Direct Database Access. To upgrade your hosting account, see Upgrade or downgrade my hosting account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.