Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connecting Get Found To Your Google Plus or Google My Business Page

Get Found creates Google Plus pages for businesses that do not yet have a page setup. If you already have set up a Google Plus page or Google My Business account, however, you can set up your Get Found account so that updates to your Get Found page are automatically sent to Google for publishing on your pages there. Google users without either type of Google account will not be able to set up Get Found to manage their Google page.

To manage your Google Plus page or My Business account using Get Found, you will need to set get-found-manager@godaddy.com as the manager of your account. Once that's done, you can control all of your business information and make updates from one place — the Get Found dashboard.

To Add Get Found as a Manager of Your Google+ Page

  1. Visit www.google.com/business and log in to your Google My Business Account.
  2. If you have multiple businesses, choose the business that you used to sign up for Get Found.
  3. Click the gear icon next to your business name and choose Settings.
  4. Click the Managers tab in the top navigation menu.
  5. In the Invite New Managers box enter: get-found-manager@godaddy.com .
  6. Click the Invite button to complete the connection process. Once we receive the invitation, you will be emailed a notification that we have connected to your page.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.