Connecting to the Reseller API Production Environment

Before you can connect to the API production environment, you must set an API password and designate the IP address you use to connect.

Note: Before connecting, you must complete the certification outlined in Certifying Your API Reseller Account to Connect to the Production Environment.

To Set Your API Password

 1. Log in to https://www.resellerextranet.com using your Wild West® Domains or GoDaddy account credentials.
 2. From the Reseller Settings section, click Account Access.
 3. Enter an API Password, confirm it, and then click Apply.

To Designate Your IP Address

 1. Click IP Address Configuration.
 2. Enter your IP address in the Enter IP Address field, leave the Certificate Name field empty, and then click Apply.

  Note: If you don't have your server's IP address, you can obtain it using an ipconfig command.

To connect to the production API, you must include a Web Reference URL in your application project.

To Connect to the API Production Environment

 1. In your application project, point a Web Reference URL to the OTE's WSDLE — https://api.wildwestdomains.com/wswwdapi/wapi.asmx?wsdl.

  Note: If using a firewall, you must configure it to allow outgoing connections to IP address 173.201.195.69.

 2. Test the application's connection using the Describe(...) method.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.