Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Connecting to Your Shared Hosting Account with FTP-SSL

If you are the primary FTP user, you can secure your FTP connection using FTP-SSL. FTP-SSL encrypts the data transfer to and from your Shared Hosting account.

To use this option, you need a third party FTP client as most operating systems do not natively support FTP-SSL. Some popular clients are:

 

To Determine if FTP-SSL is Supported on Your Shared Hosting Account

 1. Connect to your Shared Hosting account with an FTP client using the standard FTP protocol.
 2. If FTP-SSL is available, the FTP client displays the following in the welcome message: FTP-SSL (AUTH TLS, Explicit FTPS or FTPES) security is available.

 

To Connect to Your Shared Hosting Account Using FTP-SSL

 1. Create a new connection in your FTP client.

  Note: Some clients have separate connection options: One option for creating a standard FTP connection and one for creating an FTP-SSL connection. Use the FTP-SSL option, if available.

 2. Specify the connection type. This setting is usually found in a box labeled Connect Using or Servertype. Depending upon your FTP client, you may see any of the following valid options:
  • FTPES
  • AUTH TLS
  • Explicit FTPS
 3. Use the following information to configure the remaining settings:
  FTP User Name
  This is the user name for your hosting account.
  FTP Password
  This your password for your hosting account.
  website URL
  http://www.example.com
  FTP Site URL
  ftp://www.example.com
  Start Directory
  Some FTP clients will ask for a "Home" or "Start" directory. Our hosting service does not require this. Leave the box blank. If the client requires a value, enter a single forward slash followed by your hosting account user name (i.e., /).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.