Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Consolidate domain expiration dates

With ConsoliDate, you can consolidate the dates for when your .com and .net domain names renew. This will change your renewal dates from your initial registration date to a date you select.

The price for using ConsoliDate to change the renewal dates is based on each domain name you select and the number of months required per domain name to renew to the date you specify. To process a ConsoliDate request, it must include a minimum of one month.

Note: Domain names can only be consolidated once per 12-month period and cannot be consolidated beyond the 10-year registration limit.

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the List view of your account in order to ______________. In the upper right corner, choose List view:
 7. Advanced list view icon
 8. Select the domains you want to consolidate.
 9. From the Renew menu, select ConsoliDate.
 10. Choose your Renew on date, and then check I agree to...
 11. Click Checkout.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.