Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Consolidate domain expiration dates

With ConsoliDate, you can synchronize the dates for when your .com and .net domain names renew. This will change your renewal dates from your initial registration date to a date you select. You can ConsoliDate the renewal dates for a domain once per year.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Check the box next to the domain(s) you want to consolidate. Or, click the check mark icon and Select All
  3. From the menu above your domain list, select Renew then Consolidate Expiration Dates.
    consolidate domains
  4. Choose the new Renew on date. This date must be past the current expiration date of all selected domains.
  5. Check the box to agree to the terms and conditions for ConsoliDate.
  6. Select Check Out and complete your purchase.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.