Contact GoDaddy customer support

Stuck? Need help? Contact our world-class customer support by chat or by phone.

Chat

For support without leaving this very page, click Chat Now in the upper right hand corner of the screen.
click chat now to start live chat

If you don't see Chat Now, live chat isn't be available at the moment and you should call us for further assistance.

What do you support?

If you're curious about what we can help you with, check out our Statement of Support.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.