Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Contact GoDaddy Pro Sites Support

You can contact GoDaddy Pro Sites support team 24/7 directly from your GoDaddy Pro Sites dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Home in the left sidebar.
  3. Click your image in the upper-right corner and then click Contact Support.
    Open settings
  4. Select the type of the issue and click Next.
  5. Describe the issue in detail and click Next.
  6. Show us how you feel, choose a Normal or Geeky reply, and then click Contact Support.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.