Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Contacting the Domain Name Seller

After you win a domain name on GoDaddy Auctions®, you must contact the domain seller.

To Contact the Domain Name Seller

  1. Log in to GoDaddy Auctions.
  2. Hover your mouse over the Bidding List menu, and then select Won.
  3. Click Email Seller for the domain name.
  4. Enter the message, and then click Send Mail.

What happens next depends on the seller's registrar. If the seller uses GoDaddy as a registrar, they can initiate an account change. The domain will automatically move to your account on the 5th or 6th day (pending time zones).

If the seller uses a third party registrar and the payment amount is under $5,000, there must be a verification process before you're able to contact them. On the 6th day, the seller will automatically be contacted with word that the funds have been verified and the transfer process can begin.

For more information, see How does the seller move the domain name to the buyer's account?.

If you are unable to reach the seller or have problems with the transfer, you can file a dispute. For more information, see Disputing a Transaction on Go Daddy Auctions

For more information about the post-auction process, see Understanding GoDaddy Auctions Payment Transactions.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.