Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Convert photo format from BMP to JPG

From the Photo Album Tools menu, you can convert your BMP files to JPG files.

Converting your BMP images to JPG lets you to display your photos online or use them in a Flash® slideshow.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click GoDaddy Photo Album.
  3. In your GoDaddy Photo Album Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. From the Tools menu, select Convert Bitmaps.

    Note: If you do not have any photos in need of conversion, no list will display.

  5. Select photos individually, or click All.
  6. Click Convert to jpeg.
  7. To return to the main page, click Home.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.