Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Countries in which GoDaddy collects taxes

GoDaddy collects taxes in the following countries, which are subject to change as other countries adopt new laws and regulations that require GoDaddy to collect new taxes. For information about how taxes are calculated in the United States, see GoDaddy sales tax.

Country Tax Type Tax Rate
Albania VAT 20%
Argentina VAT 21%
Australia VAT 10%
Austria VAT 20%
Bahrain VAT 5%
Belarus VAT 20%
Belgium VAT 21%
Brazil VAT 17%
Bulgaria VAT 20%
Canada GST 5-15%
China VAT 17%
Czech Republic VAT 21%
Croatia VAT 25%
Cyprus VAT 19%
Denmark VAT 25%
Estonia VAT 20%
Finland VAT 24%
France and Monaco VAT 20%
Germany VAT 19%
Greece VAT 24%
Hungary VAT 27%
Iceland VAT 24%
India GST 18%
Ireland VAT 23%
Italy VAT 22%
Japan JCT 10%
Kuwait VAT 5%
Latvia VAT 21%
Liechtenstein VAT 8%
Lithuania VAT 21%
Luxembourg VAT 17%
Malaysia VAT 6%
Malta VAT 18%
Netherlands VAT 21%
New Zealand GST 15%
Norway VAT 25%
Oman VAT 5%
Poland VAT 23%
Portugal VAT 23%
Qatar VAT 5%
Romania VAT 19%
Russia VAT 18%
Saudi Arabia VAT 5%
Serbia VAT 20%
Singapore GST 7%
Slovakia VAT 20%
Slovenia VAT 22%
South Africa VAT 14%
South Korea VAT 10%
Spain VAT 21%
Sweden VAT 25%
Switzerland VAT 8%
Taiwan VAT 5%
Thailand VAT 7%
Turkey VAT 18%
United Arab Emirates VAT 5%
United Kingdom VAT 20%
Uruguay VAT 22%

Updated as of January 30, 2020

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.