Countries in which GoDaddy is collecting taxes

Country Tax Type Tax Rate
Albania VAT 20%
Australia VAT 10%
Austria VAT 20%
Bahrain VAT TBD - 01/01/18
Belgium VAT 21%
Brazil VAT 17%
Bulgaria VAT 20%
Canada GST 5-15%
Czech Republic VAT 21%
Croatia VAT 25%
Cyprus VAT 19%
Denmark VAT 25%
Estonia VAT 20%
Finland VAT 24%
France and Monaco VAT 20%
Germany VAT 19%
Greece VAT 24%
Hungary VAT 27%
Iceland VAT 24%
India GST 18%
Ireland VAT 23%
Israel VAT 22%
Italy VAT 22%
Japan JCT 8%
Kuwait VAT TBD - 01/01/18
Latvia VAT 21%
Liechtenstein VAT 8%
Lithuania VAT 21%
Luxembourg VAT 17%
Malta VAT 18%
Netherlands VAT 21%
New Zealand GST 15%
Norway VAT 25%
Oman VAT TBD - 01/01/18
Poland VAT 23%
Portugal VAT 23%
Qatar VAT TBD - 01/01/18
Romania VAT 19%
Russia VAT 18%
Saudi Arabia VAT TBD - 01/01/18
Serbia VAT 20%
Singapore GST 7%
Slovakia VAT 20%
Slovenia VAT 22%
South Africa VAT 14%
South Korea VAT 10%
Spain VAT 21%
Sweden VAT 25%
Switzerland VAT 8%
Taiwan VAT 5%
Turkey VAT 18%
United Arab Emirates VAT 5%/td>
United Kingdom VAT 20%

Subject to change as other countries adopt new laws/regulations that require GoDaddy to collect new taxes.

For information about how taxes are calculated in the United States, see GoDaddy sales tax.

Updated as of November 1, 2017

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.