Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Cập nhật hồ sơ tài khoản GoDaddy của tôi

Để giúp chúng tôi giữ liên lạc với bạn, sau đây là cách đảm bảo thông tin thanh toán và liên hệ của bạn luôn được cập nhật. Bạn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của mình như tên chủ tài khoản, địa chỉ email, số điện thoại và đơn vị tiền tệ mặc định.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn Cài đặt tài khoản. Nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ được nhắc cần đăng nhập.
  2. Trong phần hiển thị thông tin hồ sơ, nhấp vào Chỉnh sửa.
  3. Cập nhật thông tin bạn cần thay đổi và nhấp vào Lưu. Chúng tôi sẽ xác nhận rằng thay đổi của bạn đã được lưu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.