Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cập nhật thông tin liên hệ cho miền có bảo vệ quyền riêng tư

Tất cả các miền đăng ký với GoDaddy đều được ẩn thông tin liên hệ khi xem trên cơ sở dữ liệu WHOIS. Bạn vẫn có thể cập nhật thông tin liên hệ cho miền của mình bất cứ lúc nào. Các thay đổi đối với thông tin liên hệ của bạn sẽ không hiển thị trên cơ sở dữ liệu WHOIS trừ phi bạn bật/tắt khả năng hiển thị trên WHOIS.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Bạn vui lòng tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Bạn hãy chọn tên miền bằng cách nhấp trực tiếp vào tên miền để truy cập trang Cài đặt miền.
  3. Trong phần Thông tin liên hệ, chọn Sửa.
  4. Thay đổi thông tin liên hệ của bạn nếu cần thiết.
  5. Khi các chi tiết đã đúng theo ý bạn, chọn Lưu để hoàn tất quá trình.

Bước có liên quan

  • Nâng cấp bảo vệ miền của bạn để bảo mật miền hơn nữa.
  • Khi bảo vệ quyền riêng tư được bật trên miền của bạn, chúng tôi sẽ tạo một địa chỉ email riêng tư, duy nhất. Hãy thiết lập cho địa chỉ email này chuyển tiếp thư đến tài khoản email bạn muốn.

Xem thêm thông tin

  • Sử dụng tính năng xác minh hai bước để bảo vệ toàn bộ tài khoản GoDaddy của bạn.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.