Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Cập nhật thông tin liên hệ cho miền có quyền riêng tư

C3: Nếu khách hàng đã đăng nhập, Bài viết này sẽ chứa liên kết trực tiếp đến DCC cho từng miền. Nếu khách hàng chưa đăng nhập, những liên kết đó sẽ không xuất hiện.

Khi bạn thêm Đăng ký riêng vào miền, thông tin liên hệ cá nhân của bạn sẽ không hiển thị trước công chúng và thông tin liên hệ chung sẽ thay thế cho thông tin liên hệ cá nhân của bạn trong cơ sở dữ liệu WHOIS.

Trong tài khoản, bạn có thể cập nhật thông tin liên hệ cá nhân và thông tin liên hệ cơ bản cho miền. Bạn có thể nhập thông tin liên hệ giống nhau cho mọi tên miền hoặc cập nhật thông tin liên hệ riêng cho từng tên miền. Khi bạn cập nhật thông tin liên hệ trong tài khoản, thông tin sẽ không hiển thị trước công chúng.

Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn chuyển tiếp email để xác định cách thông tin được gửi đến bạn.

Có vẻ như bạn chưa đăng nhập. Nếu bạn đăng nhập ở trên (bên dưới Biểu tượng văn bản), bạn có thể bỏ qua một số bước.

  1. Đến trang Cài đặt miền.
  2. Trên trang Cài đặt miền, bên dưới Thông tin liên hệ, nhấp vào Xem thông tin cá nhân.
  3. Nhấp vào Sửa để thay đổi.
  4. Chọn Sử dụng cho mọi loại liên hệ để sửa chung toàn bộ thông tin liên hệ hoặc bỏ chọn hộp kiểm này để sửa từng liên hệ.
  5. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất cập nhật.

Bước tiếp theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.