Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Cập nhật thuật toán chữ ký trong chứng nhận của bạn thành SHA-2

Nếu bạn sử dụng chứng nhận SHA-1, thì bạn cần thay đổi thuật toán chữ ký trong đó thành SHA-2 để bảo đảm độ bảo mật của chứng nhận

Cách cập nhật chứng nhận của bạn thành SHA-2

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
 2. Nhấp vào Chứng nhận SSL.
 3. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, nhấp Quản lý.
 4. Bên cạnh chứng nhận mà bạn muốn sử dụng, trong cột Hành động, nhấp Xem trạng thái.
 5. Nhấp Quản lý.
 6. Nhấp vào Thay đổi thuật toán mã hóa và/hoặc công ty phát hành chứng nhận.
 7. Từ Công ty phát hành chứng nhận và phương thức mã hóa dữ liệu, hãy chọn một trong các tùy chọn có chứa SHA-2.

  LƯU Ý: Bạn có thể thay đổi công ty phát hành chứng nhận của mình bằng cách chọn Starfield hoặc GoDaddy. Thông tin này chỉ xuất hiện khi khách truy cập xem chi tiết chứng nhận của bạn trong trình duyệt của họ.

 8. Nhấp Lưu.
 9. Nhấp vào Gửi tất cả những thay đổi đã lưu.

Chứng nhận cập nhật của bạn sẽ khả dụng ngay để tải xuống (thêm thông tin).

Bạn sẽ cần cài đặt chứng nhận được cập nhật này trên máy chủ của mình (thêm thông tin).

Chứng nhận cũ sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trong vòng 72 giờ. Để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ, bạn phải cài đặt ngay chứng nhận được cập nhật (thêm thông tin).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.