Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Update WordPress in the Dashboard

You can update WordPress to its latest version from within the dashboard.

Warning:You should always backup your site before updating.
  1. Log in to WordPress
  2. From the Dashboard menu, click Updates.
  3. Under the heading "An updated version of WordPress is available," click Update Now.

    Note: Your WordPress site will be put into Maintenance Mode until the update completes.

More info

Liên quan đến cộng đồng

rippleandflow's Avatar
WordPress Update 4.7.1 Failed to Update on Managed WP Sites

27 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

AsimKhan2019's Avatar
Updating Wordpress

1 Câu trả lời

Last posted 3 months ago.

trenchtown's Avatar
New WordPress Update

2 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

snormie's Avatar
Unable to update to current Wordpress version

1 Câu trả lời

Last posted about 2 years ago.

shubslola's Avatar
Wordpress numerous problems

1 Câu trả lời

Last posted over 4 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng