Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

cPanel: Configure your server's DNS for Workspace email

These instructions only apply to servers. If you're looking to set up email with a cPanel Shared Hosting account, see Set up cPanel email accounts.

You can set up email for a domain name hosted on a server using cPanel.

Configuring your server to use email for a domain name is a two-step process. First, make sure your server isn't configured to use its own email services for your domain name. Second, set the proper MX records for your domain name to use email. For more information, see Checking and managing my MX records.

To Set up Your Email Using cPanel

 1. Log in to WHM by entering root as your user name.
 2. In the Account Information area, click List Accounts.
 3. Locate the domain name you want to set up email for, and then click Open in Control Panel.
 4. Click the cPanel icon for the domain name you want to use.
 5. In the Mail area, click MX Entry.
 6. Click Remote Mail Exchanger, and then click Change.
 7. In the MX Records area, click Delete.
 8. Click Add Record.
 9. From the Record Type menu, select MX.
 10. In the Add New Record field, enter the first MX record:
  • In the Priority field, type 0.
  • In the Destination field, type smtp.secureserver.net.
  • Click Add New Record.

 11. In the Add New Record field, enter the second MX record:

  • In the Priority field, type 10.
  • In the Destination field, type mailstore1.secureserver.net.
  • Click Add New Record.

 12. View the new MX records at the bottom of the page to make sure they are correct. It can take up to 48 hours for your changes to propagate through the Internet.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.