Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Create a campaign group

If you have multiple campaigns with similar content, or you want to combine your campaigns by when they were sent, just group them together.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. In the Campaigns sidebar, under the Compose button, find two campaigns you'd like to combine.
  3. Drag one thumbnail on top of the other.
    Find two campaigns to combine
  4. Enter a group name in the box that appears, and press Enter.
    Check the box

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.