Create a child theme for WordPress

Sometimes, you may want to modify a WordPress theme. The best practice for modifying a theme's style and functionality is through a child theme to prevent your changes from being lost when performing updates.

 1. Connect to your hosting with FTP
 2. Navigate to the wp-content/themes directory for your WordPress site.
 3. Create your child theme directory. The following is a common naming convention for child themes: <parent>-child, where <parent> is the name of your parent theme.
 4. Navigate into the child theme directory and create a style.css file.
 5. In the style.css file, add a stylesheet header, which contains metadata about your theme. The following is an example that you can use from a Twenty Fifteen child theme:
  /*
  Theme Name:  Twenty Fifteen Child
  Theme URI:  http://example.com/twenty-fifteen-child/
  Description: Twenty Fifteen Child Theme
  Author:    John Doe
  Author URI:  http://example.com
  Template:   twentyfifteen
  Version:   1.0.0
  License:   GNU General Public License v2 or later
  License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
  Tags:     light, dark, two-columns, right-sidebar, responsive-layout, accessibility-ready
  Text Domain: twenty-fifteen-child
  */

  Make sure to replace the information in the example with the information relative to your theme.

 6. Save the style.css file.
 7. Now create a functions.php file. This will contain PHP functions specific to your child theme.
 8. After creating the functions.php file, you will need to enqueue the styles and scripts from your parent theme into your child theme.
  • Open the functions.php file
  • Add a function that will be used to enqueue styles and scripts from your parent theme. Below is an example.
   <?php
   add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'my_theme_enqueue_styles' );
     function my_theme_enqueue_styles() {
     wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );
     }
   ?>
           

Next steps


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.