Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Create a DNS template

Create a DNS template to quickly apply multiple DNS records to your domains, rather than adding individual records to each domain manually. You'll be able to add individual records to the template, or copy records from another domain in your account.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select DNS > DNS Templates.
  dns templates menu option
 3. Select ADD to create a new template.
 4. Enter a name for your template, then select Save.
 5. Choose the option that best fits your needs:
  • Add individual records: Select a record type from the drop-down menu and manually enter the required record details.
  • Select from a domain: Choose a domain from the drop-down menu to copy the records from the zone file of the selected domain name.
 6. Select Save or Apply when finished.
 7. Add more individual records as needed by selecting ADD and entering the required record details.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.